Kniha o evropské integraci: Jen do mě….

smrckal.com: Je docela komplikované psát o knize, jejímž jsem spoluautorem. Nicméně publikace
vyšla zatím pouze v angličtině, navíc řečeno slovy klasika: Skromným není ten, kdo se cítí
povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.“ Takže, po přečtení knihy prosím:
Jděte do mě, houšť a větší kapky

V roce 2017 se mi dostalo příležitosti recenzovat dílo kolegy Marka Loužka, jinak docenta na VŠE,
s názvem „Evropská integrace z pohledu veřejné volby“. V recenzi jsem tenkrát psal o knize, která by
se měla stát „standardní součástí diskuse o evropské integraci (či dezintegraci) a v tomto směru se
s ní budou tak, nebo onak, muset vyrovnat jak eurooptimisté, tak euroskeptici.“


Přestože docent Loužek tenkrát odvedl bezpochyby velmi kvalitní práci, nabyl jsem dojmu, že nebude
vůbec od věci jeho původní ideje rozpracovat a obsah rozšířit o nová fakta. S tímto cílem jsem oslovil
Marka, jinak mimo jiné, svého času poradce prezidenta Václava Klause, který se s mým záměrem
ztotožnil. Rozhodujícím faktorem pro zahájení takřka tříleté práce, která se nesla ve znamení doslova
„vyzobávání“ faktů, věřte mi, google má pramálo společného s originálem a realitou, byla shoda na roli autora. 
Oba jsme neměli problém s chápáním autora jako odborného, leč názorově neutrálního a nezúčastněného činitele, 
jehož úkolem je přinášet relevantní skutečnosti, zatímco vnímání pečlivě
ověřených faktů, jejich vstřebávání, plus konečný verdikt, by pak měl být věcí každého čtenáře. Toto
vnímání úlohy autora ovšem rozhodně nevylučuje jeho schopnost, snad i povinnost, moderovat
případné debaty stoupenců různých názorových proudů. Ostatně, jak tvrdil zakladatel společnosti
Apple Steve Jobbs (1955 – 2011): „Měj odvahu, aby hluk ostatních názorů nepřekřičel tvůj vlastní
vnitřní hlas.“


Výsledkem společného díla je kniha o 388 stranách s názvem „The European Integration Crisis: An
Economic Analysis,“ kterou právě vydalo prestižní anglické nakladatelství Cambridge Scholars
Publishing. Jsem přesvědčen o tom, že mám právo na pocit hrdého autora, neboť se jedná o vydavatelství, 
ve kterém publikují mí oxfordští přátelé. Kromě toho konečným výsledkem našeho
snažení není ideologický spis, ale ryzí akademická monografie, jejímž záměrem je přimět čtenáře
nikoli k bezvýhradnému vstřebávání textu, ale k zamyšlení, případně k oponentuře. Takže, příjemné a podnětné čtení. 
A jak jsem psal v úvodu, jen houšť. Další detaily najdete na https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-5982-0

The European Integration Crisis: An Economic Analysis