Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Česká vláda měla dohodnout spolupráci mezi věhlasnou americkou, celosvětově uznávanou MIT a
českými vysokoškolskými zařízeními. Pokud tomu tak skutečně bude, hodně dobrá věc se podařila.

Absolventi

MIT dala světu 84 držitelů Nobelovy ceny a 34 astronautů. Za nobelisty jmenujme Paul A.
Samuelsona (1970) a Robert M. Solow (1987). Známými absolventy jsou bývalý šéfa OSN Kofi Annan,
mnohonásobný izraelský premiér Benjamina Netanjahu, ekonomové Ben Bernanke a Paul Krugman. 
A také akční hrdina Dolph Lundgren. MIT proslavil rovněž Howard Wolowitz, jeden z hrdinů velmi povedeného seriálu Teorie velkého třesku, který učinil fyziku cool.

Úroveň studia

Podle jednoho článku je obtížnost studia na MIT srovnávána s pitím vody z požární hadice. Soukromá
univerzita založená v roce 1861 na popud několika desítek nadšenců z Bostonu a New Yorku, sází od
počátku na vzdělání silně propojené s praxí. Proto se MIT vyprofiloval v základnu americké vědy a 
výzkumu, má výrazný podíl na klíčových vědeckých objevech v oblasti v dobývání vesmíru či jaderné fyziky. Jedná se o jednu z dvou amerických univerzit, která je finančně podporována státem. Granty dostává rovněž z dvou amerických programů spojených s výzkumem moře a vesmíru.

Spojení teorie s praxí

Univerzita byla založena v roce 1861, pod názvem Massachusetts Institute of Technology and Boston
Society of Natural. Zakladatel William Barton Rodgers vycházel z předpokladu, že překotná
industrializace USA bude vyžadovat v čím dál, tím větší míře technicky vzdělané specialisty, přičemž
další roky a desetiletí se ponesou ve znamení implementace poznatků vývoje do praxe. MIT proto
měla propojit přírodní a humanitní vědy s cílem „produkce“ absolventů schopných se v co nejkratší
době prosadit v praxi.

Nový mecenáš

Na počátku 20. století se univerzita rozrostla o nové budovy, přibyly studijní obory. V nemalé míře se
tak stalo v důsledku příspěvků zprvu anonymního dárce, podnikatele, vynálezce a filantropa George
Eastmana. Tento obdivuhodný muž založil mimo jiné společnosti Kodak a Eastman Chemical. Byl
držitelem patentu svitkového fotografického filmu, který se stal základem pro vynález filmu v roce
1888.

Válečný stav

V průběhu druhé světové války se MIT přeorientoval za velmi krátký čas na vývoj obranných
technologií. Tyto se později staly integrálními součástmi počítačů, radarů a gyroskopické navigace
využívané v námořnictví, letectví a kosmonautice. V časech studené války se institut zaměřil, mimo
jiné na kosmický výzkum.


Miliardářská neziskovka

Příjmy MIT tvoří zhruba z jedné třetiny školné, další třetinu tvoří rovnoměrně výnosy z garančních
fondů a darů, poslední část pak představují „další prostředky,“ zejména granty. MIT je nezisková
univerzita, finanční toky a jejich rozdělení kontroluje dozorčí rada. Akcie jsou v držení několik stovek
osob, převážně z řad potomků zakladatelských rodin, případně některých absolventů.

Doktoráty pro vyvolené

Roční školné se pohybuje mezi 30 000 – 35 000 dolarů, nicméně rodiny studentů s nižší ročním
příjmem než 75 000 dolarů školné neřeší. Ročně je na MIT necelých 8 % uchazečů, přičemž pětina
studentů a doktorandů nepochází z USA. Škola prakticky neuděluje čestné doktoráty. Když se tak
opravdu stane, musí se jednat o osobnost celosvětového významu kalibru bývalého britského
premiéra Winstona Churchilla či spisovatele Salmana Rushdieho.

MIT online

MIT je připojen k internetu od 70. let minulého století a patří mezi světové průkopníky online
vzdělávání. Již v roce 2003 univerzita zveřejnila na internetu pod názvem Open Course Ware
k volnému užití texty, ale také video záznamy kompletních souborů přednášek, učebních okruhů a 
poznámek z více než 1500 kurzů. V roce 2012 se k projektu online vzdělávání edX připojil Harvard, následovala univerzita UC Barkley. Podle prezidenta exD Ananta Agarwala, který přirovnal bezplatné poskytování online kurzů k největší revoluci v oblasti vzdělání od vynálezu knihtisku, má projekt poskytnout vzdělání až jedné miliardě lidi na celém světě, přičemž zakládající univerzity do něj vložily 60 miliónů dolarů.

Osudné online harašení

K dispozici jsou tak na internetu volně ke stažení kompletní špičkové balíčky 35 kateder MIT. Jejich
obsahem jsou studijní materiály - plány lekcí, poznámky z přednášek, domácí úkoly, výzkumné
projekty, nechybí seznam studijní literatury. Do roku 2014 byly součásti online kurzů MIT také
přednášky legendárního profesora fyziky Waltera Lewina. V prosinci byl ovšem profesor, Lewin
shledán vinným na základě obvinění ze sexuálního harašení vůči jedné ze studentek online
vzdělávacího programu, MIT mu odebrala titul a stáhla všechny jeho kurzy.

Poker na MIT

Nová disciplína vznikla v roce 2015. Předmětu s názvem Pokerová teorie a analytika, šéfuje
doktorand ekonomie a úspěšný online pokerový hráč Kevin Reskond. Cílem předmětu je naučit více,
než stovku studentů na základě pochopení teorie pokeru principům rizikového managementu.
Součástí výuky je, jak jinak, také živé a online hraní. Na MIT se vypořádali i s legislativou státu
Massachusetts, která zakazuje online poker. Na univerzitě se totiž hraje o věcné ceny.