Nakupujme u odborníků…

Stačí krátká prohlídka sociálních sítí, aby člověk dospěl k názoru, že co Čech, to muzikant, fotbalový
trenér a znalec ekonomie. Přitom, jak ukazují citáty lidí v ekonomické sféře úspěšných, držitele
Nobelovy ceny nevyjímaje, bylo již prakticky všechno podstatné, řečeno.

 

„Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji než umění tahat z kapes lidí peníze.“ (Anglie,
Adam Smith, 1723 – 1790)

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“ John Stuart Mill (Anglie, 1806 – 1873)
„Zpříma stát, chodit a sedět nestojí nic.“ Irving Fisher (USA, 1867 – 1947)

„Specifickou úlohou ekonomie je ukázat lidem, jak málo ve skutečnosti vědí o věcech, o kterých se
domnívají, že je mohou řídit.“ Friedrich August von Hayek (Rakousko, 1899 – 1992)

„Od přírody je Rusko obdařeno mnohem bohatěji úrodností a nerostným bohatstvím všeho druhu
než Spojené státy americké. Kdyby Rusové prováděli kapitalistickou politiku jako Američané, byli by
dnes nejbohatším národem světa.“ Ludwig von Mises (Rakousko, 1881 – 1973)

„Stát, vláda, zákony se žádným způsobem nesmějí starat o školu a vyučování, veřejné prostředky na
ně nesmějí vynakládat, výchovu a výuku je třeba plně přenechat rodičům a soukromým organizacím.“
Ludwig von Mises (Rakousko, 1881 – 1973).

„Nejdůležitější, jednoduchou, základní pravdou o volném trhu je, že žádná směna se nekoná, pokud
z toho obě strany nemají prospěch.“ Milton Friedman (USA, 1912 – 2006)

„Nic nezpůsobuje tolik zla, jako dobré úmysly.“ Milton Friedman (USA, 1912 – 2006)

„Dějiny se obvykle objevují dvakrát: nejdříve jako drama a později jako komedie.“ Karl Marx
(Německo, 1818 – 1883)

„Odpor k nové myšlence se zvyšuje s její důležitostí.“ John Maynard Keynes (Anglie, 1883 – 1946)

„Investování by mělo být jako sledování, jak schne barva nebo jak roste tráva. Jestli chcete vzrušení,
vezměte si 800 dolarů a jeďte do Las Vegas.“ Paul Samuelson (USA, 1915 – 2009)

„Své peníze jsem získal velmi staromódní způsobem. Byl jsem velmi hodný na starého příbuzného
krátce předtím, než zemřel.“ Malcolm Forbes (USA, 1919 – 1990)

„Pokud rozumíte tomu, co jsem řekl, asi jste mě nepochopili.“ Alan Greenspan (USA, 1926)

„Povím vám tajemství, jak zbohatnout na Wall Street. Snažte se být chamtiví, když se ostatní bojí.
Snaže se bát, když jsou ostatní chamtiví.“ Warren Buffett (USA, 1930)

„Za peníze si určitě nekoupíte štěstí, ale za nedostatek peněz pořídíte zcela jistě bídu.“ David
Kahneman (Izrael – USA, 1934)

„Vysoká úroveň ekonomické nerovnosti vede k nerovnováze politické moci, protože ti nahoře
používají svojí ekonomickou sílu k tvorbě naší politiky způsobem, který jim poskytuje větší
ekonomickou moc,“ Joseph Stiglitz (USA, 1943)

„Nikoli spokojenost mistra, ale trvalá touha otroka po uznání se stala hnacím motorem historie.“
Francis Fukuyama (USA, 1952)

„Chceme, aby kapitalismus a tržní síly byly spíše otrokem demokracie, než opakem.“ Thomas Piketty
(Francie, 1971)