Stavby, které stojí za vidění…

Cestování považuji za mimořádně přínosnou aktivitu a zábavu v jednom. Proto si dovolují
nabídnout na základě vlastních zkušeností několik tipů na stavby, které stojí za vidění.

1. Akropolis (Řecko)

Akropolis v Aténách, je jednou z vůbec nejznámějších staveb světové historie. Byla vybudována ve
starověku mezi 13. – 15. stoletím př. n. l. jako centrum Řecka, tehdejší světové mocnosti číslo jedna.
Monumentální stavba vznikla na ploše tří hektarů na skalním pahorku, její vrchol je 150 metrů nad
mořem. Spolu s hlavním chrámem Parthenomem tvoří dominantu řecké metropole. Po dobytí Turky
v roce 1456 byl Parthenom proměn v mešitu, druhý největší chrám Erechtenion sloužil pro změnu
jako harém. V roce 1980 došlo k rozsáhlé rekonstrukci celé akropolis.
Výsledek obrázku pro akropolis

2. Koloseum (Itálie)

Nejznámější antická památka, největší stavební projekt své doby. Symbol slávy a bolesti, věčnosti
Říma a jedna z hlavních turistických atrakcí italské metropole.
Elipsovitý amfiteátr z roku 80 získal jméno podle 36 metrů vysoké sochy císaře Nerona. Původní
stavba měla čtyři patra a měřila 48 metrů. Venkovní část byla z travertinu, vnitřek tvořily tuf a cihly.
Kapacita Kolosea činila 50 000 návštěvníků, kteří se bavili především zápasy gladiátorů. Podle
historických pramenů jich tam zahynulo přes 400 000. Ve středověku se část Kolosea zřítila, v roce
1750 vyhlásil papež Benedikt XIV místo posvátným. Zmenšeninu Kolosea naleznete na italské verzi
pěticentové mince.
Výsledek obrázku pro koloseum

3. Ponte Vecchio (Itálie)

Slavný „starý most“ přes řeku Armo je jedním z turistických taháků toskánské metropole Florencie.
Architekt Neri di Fioravante v roce 1345 překlenul řeku neobyčejnou stavbou se třemi oblouky.
Osobitý ráz dodávají mostu obchůdky umístěné po jeho obou stranách nabízející převážně produkci
místních zlatníků. Uprostřed mostu je kašna s pitnou vodou.
Výsledek obrázku pro ponte vecchio

4. Bazilika svatého Petra (Itálie)

Místo posledního odpočinku papežů ve Vatikánu. Stavba byla zahájena dekretem papeže Mikuláše V.
roku 1506, svou funkci plní od roku 1629. Přitom projekt Michalengela v první fázi neuspěl, umělec se
dočkal až v roce 1547, kdy byl povolán papežem Pavlem III. Bazilika je 211,5 metrů dlouhá, široká
114,7 metrů a pojme 60 000 věřících. V jejich útrobách se nachází 44 oltářů. V závěrečné fázi byla
financována z odpustků.
Výsledek obrázku pro bazilika sv. petra

5. Sixtinská kaple (Itálie)

Kaple, ve které probíhají konkláve, tedy volba papeže, K tomu skvosty výtvarného umění, kterým
vévodí Michelangelův „Poslední soud.“ Dokonalé realizovaná idea papeže Sixta IV. roku 1477.
Architektem byl s největší pravděpodobností Baccio Pontelli. Architektonicky připomíná Šalamounův
chrám ze Starého zákona a vyjadřuje tak názor tehdejšího papeže, podle kterého je křesťanské
náboženství pokračováním židovského. Sixtinská kaple byla otevřena v roce 1483. V roce 1506 vyzval
papež Julius II. Michelangela k výzdobě klenby stropu.
Výsledek obrázku pro sixtinská kaple

6. Versailles (Francie)

Symbol francouzské absolutistické monarchie. Nejdříve zakoupil král Ludvík XIII, který se v roce 1624
pozemek v malé vesnici asi 20 km od Paříže, kterou často navštěvoval za účelem lovu zvěře. Na něm
nechal postavit lovecký zámeček. Jeho syn Ludvík XIV přestavěl za asistence několika desítek tisíc
nejlepších umělců a řemeslníků původní zámeček na palác, který se stal sídlem královského dvora a 
později vlády země galského kohouta. Klasická ukázka architektury 17. století, kterou charakterizuje střídání cihel a tesaného kamene se špičatými střechami. Výsledek obrázku pro versailles

7. La Sagrada Familia (Španělsko)

Jedna z perel Barcelony s mimořádně zajímavou historií. Stavět se začalo v roce 1884, termín
dokončení byl naplánován na září 2006! Jako první se do budování pustil nejslavnější Španěl historie
Antoni Gaudí s cílem postavit poslední velkou svatyni křesťanství. Poté, co byl v roce 1926 přejet
tramvají, pokračoval v jeho díle Domenech Sugranyes. V roce 1935 byly stavební práce v důsledku
občanské války zastaveny, o rok později zničili katalánští anarchisté Gaudího plány. Výsledek se tak
poněkud odlišuje od původních záměrů slavného architekta. Přesto La Sagrada Familia fascinuje. Její
dominantu tvoří 18 věží, představujících 12 apoštolů, 4 evangelisty, Pannu Marii Ježíše Krista. Dalším
charakteristickým prvkem jsou tři hlavní fasády – Zrození, Sláva a Vášeň.
Výsledek obrázku pro la sagrada familia

8. Eiffleova věž (Francie)

Životní dílo Gustava Eiffela bývá považováno za vůbec nejznámější stavbu světa. Výstavba věže
vysoké 324 metrů o váze 7 000 tun trvala dva roky. Funguje od 6. května 1889. Zpočátku to
„eiffelovka“ neměla vůbec snadné, za její likvidaci se v otevřené petici postavili pařížští
intelektuálové. Na popularitě začala nabývat na počátku minulého století. Kritický okamžik přišel
v roce 1909, kdy měla být věž zbourána. Nakonec k tomu však nedošlo. V jejich prostorách sídlí mimo
jiné pracoviště pro leteckou navigaci. Ročně věž navštíví přes 6 miliónů lidí. Cesta do nejvyššího
dostupného místa vede přes 1652 schodů.
Výsledek obrázku pro eiffelova věž

9. Musée du Quai Branly (Francie)

Jedna z architektonických dominant Paříže, velkolepé dílo nejslavnějšího architekta země galského
kohouta Jeana Nouvela. Na šesti partech musea se nachází přes 300 000 uměleckých předmětů
mimoevropského umění. Při projektování muzea primitivních kultur se Nouvel rozhodl zcela
ignorovat zavedené stavební postupy, čímž negoval názor, podle kterého by stavba měla sloužit jen
své funkci. Museum se skládá z čtyř částí, každá z nich, slouží jinému účelu a má svůj osobitý
architektonický výraz. Originální stavba, které změnila Paříž, vyšla na 235 miliónů euro, její užitná
plocha činí 78 000 metrů. K jejímu otevření došlo v roce 2006.
Výsledek obrázku pro Musée du Quai Branly