Řekni mi, co čteš…

Jak pravil český humorista a kreslíř Vladimír Jiránek, ukládá lidstvo svou moudrost do knih, a proto
zůstává samo blbé. Nelze vyloučit, že totéž platí i v případě knižní jedenáctky, která není určena ani
zdaleka jen ekonomům.

1. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (Adam Smith)

Zakladatel ekonomického liberalismu přichází s definicí úspěšné hospodářské aktivity. Na první
pohled je to hodně jednoduché, neboť lidský jedinec, který promyšleně sleduje vlastní požadavky,
zohledňuje i zájmy ostatních. A základním předpokladem ekonomického úspěchu je svoboda.

2. Špekonomie aneb Freakonomics (Stephen J. Dubner, Steven Levitt)

Kniha, jejímž prostřednictvím se dozvíte řadu pro život důležitých faktů. Například proč patří zločinem
zocelení drogoví dealeři do kategorie „mamánků“? A představuje větší nebezpečí bazén na zahradě,
nebo ruční palná zbraň. Knižní počin, jehož autoři se snaží odhalit skrytou stránku všeho!

3. Společnost hojnosti (John Kenneth Galbraith)

Kniha kanadsko-amerického ekonoma působícího na vysokých postech v USA, z roku 1958, je útokem na mýtus „suverenity konzumenta,“, což se zároveň rovnalo ataku na americký způsob života. Dílo
mělo mít výrazný vliv na koncepci hospodářská politiky prezidenta J. F. Kennedyho, a to zejména
v oblasti boje proti chudobě.
Výsledek obrázku pro Společnost hojnosti

4. Cesta do otroctví (Friedrich August von Hayek)

Jedno ze stěžejních děl světové ekonomie vzniklo v Anglii v době druhé světové války. Rakouský
ekonom knihu věnoval „socialistům všech stran“ a jejím prostřednictvím se snažil varovat svobodný
svět o nebezpečí spočívajícím v „uvědomělém,“ řízení společnosti, ekonomiky a světa.

5. Lidské jednání (Ludwig von Mises)

Mistrovské dílo rodáka z Lvova je považováno za vrcholné dílo společenských věd 20. století. Autor
v něm z pozice kritika státních zásahů do ekonomiky odpovídá na otázky filozofie, práva a politiky.
Vychází přitom z úvahy, že jedinec se snaží svým jednáním dospět k materiálně lepšímu postavení,
než v jakém se právě nachází.

6. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (John Maynard Keynes)

Dílo ekonoma a guvernéra anglické centrální banky není určeno ani zdaleka pouze těm, kteří nemají
problém se zadlužováním státu za účelem veřejné službě lidu. Práce nastartovala tzv. Keynesiánskou
revoluci, spočívající především v ospravedlňování zásahu státu do veřejné ekonomické sféry.

7. Šťouch (Cass R. Sunstein, Richard Thaler)

Před deseti lety vyhlásil magazín The Economist toto dílo za jednu z knih roku, v USA se stalo
bestsellerem. Kniha je ve své podstatě o tom, že mozek není jenom o schopnosti přežít, ale má být
hlavním činitelem v rozhodování o zdraví, majetku a štěstí.

8. Myšlení, rychlé a pomalé (Daniel Kahneman)

Podle The New York Times, The Economist, The Wall Street Journal a Los Angeles Times, nejlepší
kniha roku 2011. Autor, mimo jiné psycholog a držitel Nobelovy ceny za ekonomii, seznamuje čtenáře
se dvěma systémy, který řídí naší mysl, a ovlivňují rozhodování. Svým významem je srovnávána se
stěžejním dílem Siegmunda Freuda Výklad snů.

9. Kapitál v 21. století (Thomas Piketty)

Kniha francouzského ekonoma z roku 2013 se snaží čtenáře přesvědčit, že pokud je míra výnosnosti
kapitálu v dlouhodobém horizontu větší, než míra hospodářského růstu, je výsledkem koncentrace
bohatství. A také jeho nerovnoměrné rozdělení, z čehož pramení nezbytnost progresivního zdanění
majetku. Hned následující rok ovšem autor své vyjádření poněkud korigoval. Každopádně v květnu
2014 se stalo anglické vydání jedničkou na seznamu The New York Times Best Seller v kategorii
vázaná literatura faktu. Kniha byla přeložena do angličtiny, němčiny, španělštiny a čínštiny, prodalo
se přes 1.5 miliónu výtisků.

10. Velká transformace (Karl Polanyi)

„V roce 1944, s koncem druhé světové války, byla vydána dvě velká díla světové ekonomie. První
z nich byla Hayekova cesta do otroctví, hnací síla volného trhu posledních desetiletí 20. století.
Druhou pak Velká transformace Karla Polanyiho.“ Alespoň to ve své recenzi tvrdil Larry Elliot z The
Guardian.

11. Kapitalismus, Socialismus a Demokracie (Joseph Alois Schumpeter)

Jedna z nosných prací společenských věd minulého století. Její autor je řazen do kategorie osobností,
které zásadně ovlivnily další vývoj v poznávání propojení ekonomie, politiky a společnosti jako
homogenního celku.